Akupresura

Technika polegająca na pobudzeniu punktów masażem celowanym jest najstarszą i najpowszechniejszą w świecie metodą leczenia. Metoda ta powstała w chinach już przed kilkoma tysiącami lat.
Odkryli oni że poprzez pewne punkty na powierzchni ciała można usunąć lub złagodzić niektóre zaburzenia czynności wewnątrz organizmu.

Akupresura polega na łagodzeniu zaburzeń czynnościowych różnych narządów i dokuczliwych dolegliwości, ustąpieniu bólów po uprzednim ustaleniu dokładnego rozpoznania, możliwości wdrożenia postępowania zapobiegawczego w celu zapobieżeniu nawrotom choroby, zwiększaniu wydajności ogólnoustrojowej, zastosowanie w nagłych wypadkach jako „pierwszej pomocy”.

Akupresura jest metodą leczniczą nie wywołującą objawów ubocznych.