Borelioza jest chorobą układową, przewlekłą, charakteryzującą się różnorodnością i mnogością objawów klinicznych, które upodabniają ją do wielu innych schorzeń i utrudniają rozpoznanie. Jeśli ukłucie kleszcza zostało niezauważone, a rumień nie wystąpił, lub również pozostał niezauważony, chorobę można podejrzewać w przypadku wystąpienia licznych objawów z różnych układów (nerwowy,mięśniowo-szkieletowy,pokarmowy, hormonalny) u człowieka poprzednio zdrowego.

Borelioza wczesnaetap zakażenia ograniczonego:

 • Erythema migrans – rumień wędrujący, pojawia się w miejscu ukłucia i stopniowo rozszerza, może mu towarzyszyć pieczenie skóry i świąd

Objawy:

 • grypopodobne (bóle mięśni, głowy i stawów);

 • zaburzenia czucia i kołatanie serca;
 • chłoniak limfocytarny skóry.

Borelioza wczesnaetap zakażenia rozsianego:

 • rumień wędrujący mnogi (wtórny);

 • zapalenie stawów (niesymetryczne,

 • dotyczy głównie dużych stawów ale zajęte mogą być wszystkie stawy);

 • zapalenie mięśnia sercowego;

 • zapalenie nerwu trójdzielnego.

Objawy:

 • zapalenia lub podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych;

 • osłabienie, bóle głowy, sztywność karku;

 • przewlekłe zmęczenie;

 • zaburzenia czucia;

 • zaburzenia pamięci.

Borelioza późna – stadium zakażenia przewlekłego:

 • przewlekłe zanikowe zapalenie skóry powodujące powstawanie trudno gojących się owrzodzeń;

 • zmiany w układzie krążenia – zaburzenia rytmu, bloki przedsionkowo-komorowe, zapalenie osierdzia, wsierdzia i mięśnia sercowego.

Objawy:

 • neurologiczne – zapalenie nerwów czaszkowych (najczęściej VI i VII), zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych,paraliż twarzy, niedowłady kończyn,depresja, otępienie, bóle korzonkowe,psychozy, niedowłady;

 • bóle i obrzęki stawów z wysiękami;

 • zaburzenia widzenia;

 • sztywność stawów i kręgosłupa szyjnego;

 • bóle i kurcze mięśni;

 • bezsenność.